PRP metóda

Využitie obohatenej krvnej plazmy v esetickej chirurgii

Môžete nám vysvetliť podstatu tejto metódy?

Verejnosť možno pozná túto metódu pod pojmom Dracula terapia. Dracula terapia preto, lebo sa pri nej používa odobratá klientova vlastná krv. Metóda nie je nová, ale stále dochádza k jej zlepšovaniu a narastá i počet odborov, ktoré ju ponúkajú ako estetickú, tak liečebnú metódu.

Ako funguje?

Použitie obohatenej krvnej plazmy PRP je ošetrenie, ktoré využíva liečebný potenciál pacientovej vlastnej krvi, stimuluje tvorbu nového tkaniva a podporuje vznik nových ciev v mieste podania, čím zvyšuje prívod živín do danej oblasti. Takto lepšie vyživovaná oblasť čerpá výhody v zmysle regenerácie a lepšieho hojenia. Taktiež dochádza k tvorbe nových fibroblastov a medzibunkovej hmoty. PRP využíva bohaté rastové faktory obsiahnuté v krvných doštičkách a stimuluje tak procesy indukcie kmeňových buniek, ktoré za normálnych okolností naše telo používa len behom procesu hojenia.

Ako môžeme získať tento produkt? Sú aj v tejto oblasti novinky?

Tento produkt získavame z vlastnej krvi. Pacientovi odoberieme krv do skúmavky s látkou zabraňujúcou zrážaniu krvi, ktorá sa potom upraví centrifúgovaním. Pritom dôjde k oddeleniu obohatenej krvnej plazmy PRP od ostatných krvných zložiek. Touto metódou môžeme získať relatívne veľké množstvo plazmy, ktoré ďalej vieme využiť. Táto metóda je na trhu už viac rokov, avšak neustále sa skvalitňuje. Najnovším hitom je miešanie PRP s kyselinou hyaluronovou v špeciálnych setoch, čim vieme kombinovať výhody oboch preparátov. Kyselina hyaluronová HA je používaná v estetickej chirurgii viac ako 25 rokov, viaže vodu a zväčšuje objem, stimuluje migráciu a proliferáciu kožných buniek, oživuje a hydratuje pokožku zvnútra. Autológna plazma bohatá na krvné doštičky zvyšuje produkciu kolagénu, zlepšuje pružnosť a hrúbku pokožky, stimuluje diferenciáciu a proliferácia kmeňových buniek, spúšťa novotvorbu ciev a vytvára efekt väčšieho objemu.

V ktorých lekárskych oboroch môže PRP nájsť svoje uplatnenie?

Do roku 2012 bolo publikovaných viac ako 2000 štúdii, v ktorých bolo sledované využite PRP v medicíne. Svoje uplatneniu doteraz našla v ortopédii, oftalmológii, estetickej chirurgii, dermatológii a v oboroch venujúcich sa zhojeniu rán. Predpokladám, že k jej ďalšiemu využitiu v iných oboroch ešte len príde.

Kde všade vo vašom odbore plastického chirurga možno nájsť použitie PRP metódy?

Tých použití je viacero, začal by som omladzovacími procedúrami- rejuvenaciou, kde možno metódou zlepšiť a omladiť napr. pergamenovú kožu, redukovať kruhy pod očami a vrásky pri očiach, omladiť pokožku tváre, krku, dekoltu a iných častí tela. Zaujímavé je tiež využitie pri známkach rednutia vlasov, alebo pri plešivosti, kde možno využiť efekt stimulácie vlasových folikulov, napríklad aj po ich autotransplatácii. Technika sa tiež používa za účelom zlepšenia a urýchlenia hojenia rán, po ošetrení kože laserom, alebo za účelom zlepšenia atrofických jaziev, alebo jaziev po akné.

Aké sú možnosti aplikácie PRP?

V podstate klasická injekčná, pri ktorej vpichujeme PRP do kožnej alebo podkožnej oblasti. Pri injekční aplikácii, môžme použiť anestetické krémy, za účelom redukcie bolesti. Dĺžka trvania procedúry je v závislosti od rozsahu ošetrenia. Pri ošetrení v miestach atrofie kože či pri hlbších vráskach netreba šetriť s materiálom. V tomto prípade je doporučené aj prekorigovanie. Po ošetrení je vhodné ochladenie korigovanej oblasti. Konečný výsledok možno očakávať po 3-6 týždňoch. Po aplikácii môžeme očakávať efekt spevnenia, prejasnenia, mierne vypnutia a vyhladenia jemných vrások, regeneráciu kože, aktiváciu hojenia jaziev, zlepšenia metabolizmu a zvýšenia obsahu hydrofilních substancii kože.

Má táto metóda nejaké nežiadúce účinky alebo komplikácie?

Veľkou výhodou je, že nedochádza k žiadnej alergii, pretože produkt je získaný z vlastnej krvi klienta. Taktiež pri kombinácii s kyselinou hyaluronovou k tomu nedochádza, nakoľko aj táto je nášmu telu vlastná. Niektorí klienti popisujú mierny diskomfort alebo bolestivosť pri aplikácii. Opuch, alebo drobné modrinky tiež občas sprevádzajú pozákrokové obdobie. Iné komplikácie doteraz neboli popísané. Klienti s nerealistickými očakávaniami však nie sú vhodnou skupinou pre tento zákrok.

Takže pre koho a pre akú vekovú skupinu je tento zákrok vhodný z estetického hľadiska?

V podstate pre každého, kto chce neoperačným spôsobom bojovať proti známkam starnutia. V súčastnosti pozorujem mierny odklon od operačných riešení problémov a nástup nových málo invazívnych, v podstate kozmetických zákrokov, avšak vždy ide esteticko-lekársky zákrok, ktorý by mal byť vykonávaný v zariadení, ktoré je schválené a certifikované na daný zákrok. Nemal by byť vykonávaný nevyškoleným lekárom, prípadne ako je trendom posledných rokov, nemal by byť vykonávaný v mimozdravotníckom zariadení, kde sa nedodržujú základné princípy hygieny. Prípadne v zariadení, ktoré nie je ani schválené, či registrované na zdravotnícke výkony. S vašimi problémami Vám radi poradíme v zariadení plastickej a estetickej chirurgie PRIVATMED s.r.o. v Martine.

Rezervovať termín >