Lekárska kozmetika a laserová medicína

Odborným garantom zariadenia je chirurg a plastický chirurg MUDr. Roman Prídavka, ktorý má za sebou množstvo operačných zákrokov z plastickej a estetickej chirurgie. V roku 1995 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UK v Martine, v roku 1998 atestoval zo všeobecnej chirurgie, v roku 2003 z plastickej chirurgie. V rokoch 1995 až 2008 pracoval na oddelení plastickej chirurgie v Martine.

V rokoch 2005 až 2012 pôsobil ako plastický chirurg v sanatóriu Helios SK a súbežne ako plastický chirurg v súkromnom zariadení plastickej chirurgie v Trenčíne. V rokoch 2012 - 2014 tiež ako plastický chirurg kliniky chirurgie FNsP Žilina.

Je členom Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie, Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky, Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky, členom medzinárodných združenia IPRAS/EPRAS (International and European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery).

Rezervovať termín >